sabato 26 maggio 2012

Neapolitan Flute Concertos


15 tracks - MP3 192 Kbps - RAR 117Mb


DepositFiles - FileFactory


MORE INFOS

contents:


Giuseppe De Majo - Flute Concerto in G major
Gennaro Rava - Flute Concerto in b minor
Tommaso Prota - Flute Concerto in C major
Niccolò Jommelli - Flute Concerto in D major
Antonio Palella - Flute Concerto n°2 in G major


Carlo Ipata, baroque flute
Auser Musici
0 commenti:

Posta un commento